No title

 

 

 

 

ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ:

ЧЛЕНОВЕ

 

 

Към момента колективни членове на АОКСИТ са:


УНИВЕРСИТЕТ КАТЕДРА
1 Технически университет - Варна Компютърни науки и технологии
2 Бургаски свободен университет Център по информатика и технически науки
3 Технически университет - София Информатика
4 Великотърновски университет “Св.Св.Кирил и Методий” Компютърни системи и технологии
5 Технически университет - София / Филиал Пловдив Компютърни системи и технологии
6 Технически университет - Варна Софтуерни и интернет технологии
7 Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ - Варна Информационни технологии
8 Национален военен университет "Васил Левски" - Шумен Компютърни системи и технологии
9 Университет по хранителни технологии - Пловдив Компютърни системи и технологии
10 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Компютърна информатика
11 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Компютърни системи и технологии
12 Минно геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София Информатика
13 Висше транспортно училище - София Математика и информатика
14 Тракийски университет - Стара Загора Информационни технологии
15 Пловдивски университет Компютърна информатика
16 Химикотехнологичен и металургичен университет - София Информатика
17 Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград Комуникационна и компютърна техника и технологии
18 Европейски политехнически университет - Перник Приложна информатика и комуникационни технологии
19 Технически университет - Габрово Компютърни системи и технологии
20 Технически университет - София Компютърни системи
21 Русенски университет „Ангел Кънчев” Компютърни системи и технологии
22 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас Компютърни системи и технологии
23 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас Компютърни и информационни технологии
24 Тракийски университет Ф-т ТТ- Ямбол „Електротехника, електроника и автоматика“
25 Университет за национално и световно стопанство - София Информационни технологии и комуникации
26 Русенски университет „Ангел Кънчев” Информатика и информационни технологии
27 Медицински университет - София УЕИОЦ
28 Медицински университет - Плевен С-р Информационни технологии и биостатистика
29 Стопанска академия „Димитър Ценов“ - Свищов Бизнес информатика
30 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Електроника, комуникации и информационни технологии
31 Икономически университет - Варна Информатика
32 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София Компютърни науки
33 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Софтуерни технологии
34 Нов български университет - София Информатика
35 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Информатика
36 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново Комуникационни и информационни системи
37 Национален военен университет "Васил Левски" - Шумен Въоръжение и технологии за проектиране
38 Технически университет - София Информационни технологии в индустрията
39 Българска академия на науките Институт по информационни и комуникационни технологии
40 Лесотехнически университет - София Компютърни системи и информатика
41 Медицински университет - Пловдив Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение
42 Българска академия на науките Институт по математика и информатика
43 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Комуникационна и компютърна техника
44 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София Автоматизация на инженерния труд
45 Национален военен университет "В. Левски" - Шумен Комуникационни мрежи и системи
46 Колеж по енергетика и електроника - Ботевград Електроника, компютърни системи и технологии
47 Технически университет - София Програмиране и компютърни технологии
48 Варненски свободен университет Информатика и икономика
49 Тракийски университет - Стара Загора Информатика и математика
50 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София Информационни системи и технологии
51 Университет по хранителни технологии - Пловдив Информатика и статистика
52 Пловдивски университет Компютърни системи
53 Пловдивски университет Компютърни технологии
54 Пловдивски университет Софтуерни технологии
55 Висше училище по телекомуникации и пощи - София Информационни технологии
56 Съюз на математиците в България Съюз на математиците в България
57 Българска академия на науките Лаборатория по телематика
58 Българска академия на науките Национална лаборатория по компютърна вирусология
59 Тракийски университет - Стара Загора Езиково обучение и информационни технологии
60 Технически университет - София Център за информационни ресурси

НАЧАЛО